Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

SOCIAWARE

Game Software School Project for Social Cohesion of Disadvantaged Youth

Bu proje, Avrupa genelinde geliştirilen ve dijital oyun pazarına sunulan ürünlerin teknik kalitesini artırmayı, AB genelinde oyun içi yazılım teknolojisindeki bölgesel farklılıkları dengelemeyi ve gençlerin ilgilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında dezavantajlı gençlik gruplarının bilişim teknolojileri alanında yaratıcı ve teknik yetenekleri geliştirilecek. Bu gruplar AB düzeyinde alanında uzman kişilerle bir araya getirilecek ve oyun sektöründe yetkinlik ve beceri kazanacaklardır. Proje, oyun alanında nitelikli istihdam yaratılmasına, bilgi teknolojisinde sürdürülebilir kalkınmaya ve teknoloji aracılığıyla sosyal içermeye katkıda bulunacaktır. Hedef grup, 18-29 yaşları arasında İngilizce bilen ve oyun yazılım ve üretimine ilgi gösteren 40 gençten oluşmaktadır. Proje ile gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu alanda AB düzeyinde istihdamda tercih edilebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye’den 25, Fransa’dan 5, Portekiz’den 5 ve Almanya’dan 5 aday belirlenecektir. Projede yaygın eğitim kurumları, yenilikçi ve yaratıcı endüstrilerden oluşan sektörler bir araya getirilecektir.

Başvuru ve Detaylı bilgi ve projeye dair sorularınız için;

www.sociaware.org

info@sociaware.org

Project Partners